NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejné knihovnické a informační služby
VKIS (zkr.)
Knihovní a informační služby poskytované knihovnami, které jsou evidované v registru vedeném Ministerstvem kultury ČR. Přesné vymezení těchto služeb stanovuje Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), § 4.
[257-2001:§4]
[PILLEROVÁ-2008:96]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002858.htm ]