NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
muzeum
Instituce, která shromažďuje, dokumentuje, ochraňuje, vystavuje a interpretuje hmotné dědictví a spjaté informace.
[STRÁNSKÝ–1995:29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002864.htm ]