NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
časové určení
Datum uvedené v dokumentu. Vztahuje se k datu zpracování, vydání, tisku nebo udělení autorských práv. V pokračujících zdrojích a vícedílných dokumentech označuje začlenění konkrétní části do časové posloupnosti vydávání.
[ČSN ISO 10324-1999:3.9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002877.htm ]