NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
označení části dokumentu
Vydavatelem dokumentu použité numerické/písmenné označení posloupnosti vydávání dokumentu složeného z více částí, tj. seriálu, integračního zdroje nebo vícesvazkové monografie.
[ČSN ISO 10324-1999:3.22]
[ČSN ISO 9707:2.28]
[ČSN ISO 9230:2.13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002878.htm ]