NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikátor exempláře
Označení exempláře dokumentu ve vlastnictví knihovny tak, aby byl jednoznačně odlišen od ostatních knihovních jednotek.
[ČSN ISO 10324-1999:3.12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 29 / 000002904.htm ]