NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikátor instituce
Označení instituce tak, aby byla jednoznačně odlišena od jiných. Např. se jedná o označení vlastníka dokumentu pro účely souborného katalogu.
[ČSN ISO 10324-1999:3.30]
[ČSN ISO 8459-2:110]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 29 / 000002905.htm ]