NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korporace
Součást pojmového modelu bibliografického univerza FRBR (IFLA LRM). Označuje instituce, organizace nebo skupiny osob ve vztahu k bibliografickým entitám.
[RDA-TOOLKIT-2018]
[USTANOVENÍ-2017:3]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 29 / 000002925.htm ]