NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datum zpracování
Datum a čas zápisu údajů, popř. datum a čas dalších úprav v bibliografickém záznamu. Slouží k určení zpracování a rozlišení verze záznamu. Ve výměnném formátu je součástí bloku kódovaných údajů.
[ČSN ISO 10324-1999:3.20]
[UNIMARC MANUÁL-1996: 005-1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 29 / 000002945.htm ]