NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akviziční status dokumentu
V záznamu dokumentu údaj o tom, v jakém stadiu akvizice se dokument nachází, např. navržený k objednání, objednaný, reklamovaný, přijatý, dosud nezpracovaný, v procesu zpracování. Po přijetí dokumentu a zpracování záznamu se označení akvizičního statusu zruší
[ČSN ISO 8459-2:400]
[ULLMANNOVÁ-1987:99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 29 / 000002960.htm ]