NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prvek řazení
Vstupní prvek souboru (slovo, položka seznamu, záznam databázového souboru aj.), který prochází algoritmem uspořádání (řazení) podle zadaného hlediska (abecedního, chronologického, podle relevance apod.).
[VITOVSKÝ-1994:263]
[EXCEL-1993:385]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 29 / 000002981.htm ]