NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skupinový jazykový kód
Kód užívaný pro skupinu příbuzných jazyků, např. slovanské, germánské jazyky, a to v případě, že nelze použít individuální jazykový kód pro daný národní jazyk.
[ČSN ISO 639-2:3.3, 4.1.1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003004.htm ]