NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovo
pravopisná jednotka
1. V jazykovědě nejmenší jazyková jednotka vyjadřující určitý význam. - 2. Ve výpočetní technice malé množství paměťové jednotky sestávající z určitého počtu bitů. Podle typu mikroprocesoru počítače a jeho adresovacích schopností odlišujeme možnosti 8, 16, 32 nebo i 64 bitů.
[ENC-1993:1007]
[HLAVENKA-1995:269]
[MICROSOFT-1997:510]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003006.htm ]