NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
verze
1. Obměněná forma dokumentu, která nezměnila jeho identitu. - 2. U softwarového produktu (programu) číselné označení pořadí jeho změny vyjádřené nejčastěji desetinným číslem.
[HLAVENKA-1995:208]
[MICROSOFT-1997:493]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003036.htm ]