NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační databáze
Databáze bibliografických záznamů opatřených informacemi o citačních vazbách a údaji odvozenými z těchto citačních vazeb, jako jsou citovanost a další bibliometrické ukazatele. Předchůdcem citační databáze je citační rejstřík (viz termín).
[VAVŘÍKOVÁ-2016]
[BUCHANAN-2006]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003059.htm ]