NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
One Person Library
jednoobslužná knihovna, knihovna s jedním pracovníkem
Knihovna zajišťující služby pomocí jednoho pracovníka, případně s menší pomocí. Nemusí se jednat o veřejnou knihovnu.
[INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF LIS-2003:463]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003084.htm ]