NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
webografie
webliografie
Seznam webových sídel nebo stránek vztahujících se k určitému tématu. Jeho záznamy obsahují údaje analogické bibliografickým údajům. Může být doplněn i anotacemi (tj. anotovaná webografie či webliografie).
[ODLIS]
[DICTIONARYCOM-2013]
[URBAN DICTIONARY-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003093.htm ]