NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
univerzální bibliografická kontrola
1. Mezinárodní úsilí o koordinaci bibliografického zpracování dokumentů tak, aby každý dokument byl zpracován jen jednou pro potřeby ostatních zemí.- 2. Program IFLA zabývající se koordinací činností při vývoji systémů a norem bibliografické kontroly na národní úrovni a mezinárodní výměnu bibliografických údajů. Program byl ukončen k 1. březnu 2003.
[UBCIM]
[ČADILOVÁ-1991:281]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003095.htm ]