NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální informační středisko
Instituce nebo její složka, která shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace o určité oblasti, regionu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 30 / 000003097.htm ]