NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nadřazené heslo
Předmětové heslo, které je nadřazeno dílčím heslům a označuje širší pojem. Podřazená hesla jsou k němu ve vztahu podtříd.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:37]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003102.htm ]