NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rubrikátor (písař)
Pracovník, který byl v písařské dílně pověřen doplňovat červeně psané zvýraznění části textu zvané rubrika k textu psanému běžným tmavým inkoustem, po vynálezu knihtisku též k černě tištěnému textu. Jen výjimečně působil rovněž jako iluminátor a doplňoval text výzdobou.
[BOHATCOVÁ-1990: 125, 141]
[KUNZE-1975: 1173]
[BROWN-1994: nestránkováno]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003106.htm ]