NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatická klasifikace
Metoda (algoritmus) pro vytváření shluků asociovaných termínů nebo dokumentů na základě podobnosti, kterou lze kvantifikovat. Shluky (klastry) jsou skupiny položek, které jsou zpracovány jako jednotka a ztrácejí individualitu.
[BAKO-1984:210,215]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:364]
[WATTERS-1992:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003112.htm ]