NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
asociativní indexace
asociativní indexování
Metoda automatické indexace, kdy se indexační termíny nalezené v dokumentech rozšiřují o příbuzné termíny získané z asociační mapy termínů.
[WATTERS-1992:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003142.htm ]