NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační paměť
Zařízení či médium pro uložení a zpětné vyhledání informací. Nejstarším paměťovým médiem je papír, na němž je dnes uloženo největší množství informací. Ve výpočetní technice se používají magnetická, optoelektrická či jiná paměťová média. Nejdůležitějšími charakteristikami paměti jsou vybavovací doba a kapacita paměti. Paměť s níž počítač bezprostředně pracuje se nazývá paměť operační; dočasně či trvale ukládá počítač informace na pevnou či diskovou paměť.
[JONÁK, SMETÁČEK-1989:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003143.htm ]