NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační revoluce
Proces transformace doprovázející přechod společnosti tradiční industriální do informační. Jeho průvodními znaky jsou exponenciální růst počtu informací a dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií, projevující se změnami dosavadních způsobů uplatnění člověka ve výrobní sféře, spotřebě i kultuře. V období informační revoluce dochází rovněž k prohlubování sociálních rozdílů mezi těmi členy společnosti, kteří mají přístup ke zdrojům informací a informačním a komunikačním technologiím, a těmi, kteří tyto možnosti nemají.
[ZLATUŠKA-2000:1-4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003147.htm ]