NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační paradigma
Paradigmatem rozumíme s určitým zjednodušením soubor tradovaných pravidel, přístupů a metod poznávání skutečnosti, charakteristický pro společnost určitého období. K narušení paradigmatu dochází, když k vysvětlení některých jevů dosažený stav poznání nedostačuje. V takovém období dochází vlivem nových poznatků k restrukturalizaci přístupů k vědeckému poznání. Informační paradigma se v období informační společnosti projevuje zejména využíváním informačních a komunikačních technologií, které urychlují posuv od pasivního shromažďování a zpracování neuspořádaných informací k vytváření vysoce organizovaných a systematicky uspořádaných znalostí a přispívají tak k objevování nových poznatků.
[JONÁK-2000:1-2]
[JONÁK-1997:1-6]
[JONÁK-1999:1-4]
[SKENDERIA-1997:1-4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003149.htm ]