NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační neuróza
Označení pro negativní, často chorobné příznaky, projevující se v chování člověka vystaveného tlakům informační společnosti a postaveného před řešení složitých, často neřešitelných problémů či úkolů. Informační neuróza vzniká zpravidla na základě konfliktů způsobených snahou tyto úkoly uspokojivě vyřešit s využitím maximálního množství informací a současně s vědomím, že v období exponenciálního růstu informací nelze tento požadavek do důsledků splnit. Rozpor mezi dvěmi protichůdnými tendencemi navozuje určité duševní trauma, jehož symptomy mohou v některých případech způsobit funkční duševní poruchu klasifikovanou jako neuróza.
[KOUKOLÍK, DRTILOVÁ-2002:120-190]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003156.htm ]