NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační problém
Informační problém je vyvolán potřebou získat, objevit nové informace. Vzniká zpravidla v určitém krizovém období období společenského poznání nebo v určité fázi výzkumu a projevuje se úsilím po hledání spolehlivých informačních zdrojů a snahou úspěšně se v nich orientovat.
[BRABEC-2002:1-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003161.htm ]