NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozptyl slov v textu
Členění textu na jednotlivá slova je jedním ze způsobů segmentace textu (hláska, morf, slabika, slovo, věta). Slova jsou uspořádána do vyšších syntaktických, sémantických apod. struktur. Problematika rozptylu slov v textu je důležitá zejména při řešení vyhledávání informací. Vyhledávací systémy nejsou schopny porozumět textovým souvislostem a proto musí slova organizovaná ve větách strukturovat do jiných např. frekvenčních struktur, v nichž jsou slova rozptýlená z různých textů uspořádána abecedně podle počtu výskytů v textech. Zákonitostí existujících mezi rozptýlenými slovy se potom užívá při algoritmizaci vyhledávacího softwaru.
[HŘEBÍČEK-2002:42-51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003163.htm ]