NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
percepce informací
Přijímání podnětů a informací z vnějšího světa nebo z médií a zařízení výpočetní techniky. Poznatky o tom, jakým způsobem pracují jednotlivé smysly při přijímání a zpracování podnětů, jsou v dnešní době důležité zejména při konstruování počítačů. Cílem výzkumů v oblasti komunikace člověk-počítač (human-computer interaction) je maximálně přizpůsobit konstrukci vyhledávacích systémů, obsahovou, grafickou, textovou i zvukovou strukturu dialogických a interaktivních multimediálních systémů struktuře lidského vnímání a myšlení.
[PAPÍK 2-2001:85-89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003167.htm ]