NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
distribuovaná databáze
Databáze rozmístěná v prostředí počítačové sítě. Decentralizované rozdělení do uzlů sítě se může týkat jak dat (fyzická distribuce - horizontální či vertikální fragmentace nebo replikace), tak logického modelu databáze (logická distribuce) i programu pro práci s daty (distribuovaný SŘBD). Uživatel má díky jednotnému komunikačnímu protokolu a uživatelskému rozhraní zajištěn transparentní pohled na distribuovanou databázi jako na jednotný celek.
[SOKOLOWSKY-1992:57-72]
[POKORNÝ-1992:42-45]
[ČSN ISO/IEC 2382-17:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003171.htm ]