NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
databázové centrum
agregátor, hostitelské centrum
Instituce umožňující obvykle na komerční bázi uživatelům online přístup k centralizovaným informačním zdrojům nakupovaným od různých producentů, nejčastěji ve formě databází. Typickými informačními procesy jsou agregace a průběžná aktualizace zdrojů, online vyhledávání a zpřístupňování elektronických dokumentů. Přidaná hodnota spočívá v soustředění zdrojů do jednoho místa, v sjednocení uživatelského rozhraní včetně dotazovacího jazyka a v dalších poskytovaných službách (např. dodávání dokumentů).
[VLASÁK-1999:73-78]
[VICKERY-1994:323-327]
[PAPÍK-2002:20-30]
[MACHONSKÁ-2002:177,186,187]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003173.htm ]