NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační trh
V informační společnosti je většina činností založena na manipulaci s informacemi a nikoli s fyzickými komoditami. Původní komodity, půda, práce, kapitál se staly méně významnými. Hlavním bohatstvím jsou informace, znalosti. Ty představují komoditu, kterou si kupujeme, zahrnujeme ji do nákladů. Její hodnota spočívá v její aktuálnosti. Pokud ji obstaráme včas, může sloužit, v konkurenčním prostředí - jako podklad pro efektivní rozhodnutí přinášející zisk. Výhodou informačního trhu je, že směna není omezena časem ani místem, probíhá v multimediálním prostředí (zvuk, obraz a text) a obchodní transakce nevyžadují tudíž vysoké náklady. Internet rozšířil možnosti elektronické výměny, usnadnil reklamu, soutěž i konkurenci jak v domácím, tak i mezinárodním měřítku. Zvýšil možnost výběru, kvalitu, snižil ceny transakcí. Malé či chudší společnosti tak mají větší možnosti volby místa produkce nezávisle na umístění svých zákazníků.
[VLASÁK-1993:121-132]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003174.htm ]