NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační asymetrie
Označení situace, kdy jedna ze stran komunikace, vyjednávání nebo obchodu má k dispozici jiné množství nebo jinou kvalitu informací než ostatní partneři (lékař - pacient, vláda - občan, kupující - prodávající, pachatel - vyšetřovatel). Používá se zejména v ekonomii, kde se považuje za jednu z příčin tržních selhání.
[AKERLOF-1970]
[LÖFGREN-PERSSON-WEIBULL-2002]
[STIGLITZ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003178.htm ]