NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
infomercial
Informace, jejichž cílem je podpořit prodej určitého produktu nebo služby a jejichž poskytování je sponzorováno příslušným komerčním subjektem. Podle použitého média se též označuje jako teleshopping (televize), reklamní či komerční příloha (noviny, časopisy).
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003183.htm ]