NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registrační poplatek
čtenářský poplatek
Finanční částka účtovaná knihovnou za zanesení osoby (fyzické, právnické) do evidence čtenářů, za správu evidence, případně za vystavení čtenářského průkazu. Vybírá se zpravidla opakovaně, při obnově časově omezené registrace.
[257-2001:§ 4 odst. 5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003190.htm ]