NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtení
četba (1,2)
1. Proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu. (Souvisí s psycholingvistikou.) 2. Text určený ke čtení, zpravidla kniha. 3. Předčítání textu před posluchači za účelem seznámit je s textem. 4. Způsob výkladu nějakého nezřetelně zapsaného místa v staré rukopisné památce apod.; různé vyjádření téhož místa v různých rukopisech téže památky; textová varianta, různočtení. 5. Vyučovací předmět na základní škole. 6. Přednáška na univerzitě. (zast.)
[SLOVNÍK-SPIS-JAZ-ČES-I-1989:253,264]
[AVČR-1994:49-51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003194.htm ]