NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písemný dokument
Druh dokumentu, jenž pomocí soustavy obecně platných grafických (resp. taktilních) znaků určených na fixování a zrakové (resp. hmatové) vnímání (abecedy či jiné soustavy písma, číslic, not aj.) zachycuje na nosiči komunikovaný obsah jazykového nebo zvukového projevu.
[STRAKA-1990:132]
[HLAVATÁ-1979:105]
[SEDLÁČKOVÁ-1993]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003199.htm ]