NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
celoživotní vzdělávání
CŽV (zkr.)
Vzdělávání, které doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci svých účastníků a je zaměřeno na výkon povolání nebo na rozvíjení zájmů. Jedná se o různé kurzy, přednášky, semináře apod., které poskytují školská zařízení v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů v prezenční, distanční nebo kombinované formě, univerzitu třetího věku, zahraniční stáže, e-learningové vzdělávání atd. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Významnou roli v tomto vzdělávání hrají veřejné knihovny, které zajišťují a zpřístupňují materiály z různých oborů, spolupracují se školami a dalšími výchovně vzdělávacími institucemi.
[SLUŽBY-2002:34]
[111-1998:§60]
[ŘÁD-CŽV-UK]
[ŘÁD-CŽV-MU]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 32 / 000003206.htm ]