NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
multimediální středisko
středisko učebních pomůcek
Studovna nebo oddělení knihovny zpřístupňující obrazové, zvukové, audiovizuální dokumenty.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:225]
[SKLENÁK-2001A:484]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 32 / 000003246.htm ]