NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poctivé užití
Užití autorského díla nebo jiného předmětu ochrany v souladu s autorským právem. Způsob užití předmětu ochrany zejména pořízením jeho kopie jako celku nebo jakékoli jeho části způsobem, který nenarušuje běžný výkon práv autorských a který není neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora (např. kopie části nebo celého díla nebo záznamu pro osobní potřebu a nikoli pro přímý nebo nepřímý hospodářský prospěch, citace ve vlastním díle, zpracování v parodii, v knihovnách zejména zhotovení kopie pro archivní nebo konzervační účely).
[COPYRIGHT AND FAIR USE OVERVIEW-2004]
[HARRODS-2000:186]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 32 / 000003247.htm ]