NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konferenční dokumenty
konferenční materiály
Souhrnné označení pro dokumenty zhotovené v souvislosti s přípravou a uskutečněním určité konference či obdobné odborné akce. Konferenční materiály lze dělit do tří skupin: na dokumenty vydávané před, v průběhu a po skončení konference.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:209]
[SEDLÁČKOVÁ-1993]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 32 / 000003278.htm ]