NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
exilová literatura
Literatura vydávaná v zahraničí a vytvořená jednak osobami, které odešly do jiných zemí v důsledku vyhnání politicky založeného nebo na základě ideologicky nebo sociálně psychologicky motivovaného občanského odporu vůči společenskému uspořádání ve vlasti, jednak osobami, jež se z obdobných důvodů uchýlily do vnitřního exilu. Lze ji chápat jako součást souběžné produkce domácí a odlišovat od produkce krajanské a komerční vydavatelské činnosti osob odešlých z původní vlasti za jiných okolností či z jiných pohnutek. Může se stát součástí literatury autorovy nové vlasti a literatury světové. Exilové publikace autorů pocházejících z Česka představují část zahraničních bohemik.
[HANDLEXIKON ZUR LITERATURWISSENSCHAFT-1974:127-132]
[ZACH-1995:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003301.htm ]