NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační přetížení
informační zahlcení, zahlcení informacemi, přemíra informací
Situace, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, především redundantních či nerelevantních informací, a tak nedokáže rozlišit podstatné informace od nadbytečných a není schopen rychlého racionálního rozhodnutí. To může vést ke stresu, únavě, roztržitosti apod.
[TOFFLER-1992:171-173]
[KADIRI-ADETORO-2012]
[DRÁBKOVÁ-2008]
[FRYŠ-2014]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003317.htm ]