NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mediální výchova
mediální vzdělávání, výchova k mediální gramotnosti
Proces, kterým se získává mediální gramotnost. Zahrnuje především osvojení si znalostí o fungování a společenské roli médií, získání schopnosti zhodnotit kriticky média a dovednosti aktivně pracovat s médii.
[KADERKA-2022]
[MEDIÁLNÍ VÝCHOVA-2016]
[KROUŽELOVÁ-2010:11,16]
[SVRČINOVÁ-2018]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003321.htm ]