NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační potřeba
Deficit informací, které jsou potřeba k řešení určitého problému jedince nebo skupiny jedinců. Informační potřeby lze dělit na osobní a profesní.
[PŘÍBRAMSKÁ-2008:3-4]
[REITZ-2004:357]
[ŠMÍDOVÁ-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003357.htm ]