NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fototéka
Specializované oddělení, které shromažďuje fotografickou sbírku dokumentů. Základním fondem fototéky je soubor pozitivů a negativů. Sbírka je určena k archivním, vzdělávacím, výukovým účelům
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:101]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003368.htm ]