NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
porušování autorského práva
Užití autorského díla nebo jiného předmětu ochrany způsobem, jenž je v rozporu se zásadou poctivého užití.
[AZ-2000:§§ 2, 16, 29, 30, 37, 38, 74, 78, 82, 92]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003369.htm ]