NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronické služby
Služby poskytované knihovnou v elektronické podobě za pomoci informační a komunikační technologie, díky nimž je lze využívat i mimo budovu knihovny. Jedná se o služby týkající se výpůjček (vyhledávání v katalozích, objednávky dokumentů, jejich rezervace, nahlížení do konta, prodlužování výpůjček, elektronické dodávání dokumentů, objednávky meziknihovních služeb ad.), služby informační, referenční či rešeršní, zpřístupňování elektronických dokumentů a portálů apod.
[HOUŠKOVÁ-PILLEROVÁ-2007]
[SVRŠEK-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003371.htm ]