NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
masová komunikace
Specifický typ skupinové komunikace, v níž roli komunikátora zpravidla zastává instituce, v roli komunikanta vystupuje početná nesourodá skupina společnosti (veřejnost, masa) a komunikačním médiem jsou tzv. masmédia (televize, rozhlas, tisk, Internet). Typickými znaky masové komunikace jsou lineární a jednosměrný tok informací od komunikátora k příjemci, kontinuální a rychlý přenos sdělení, záměr ovlivnit sdělovanými informacemi příjemce.
[DEFLEUR-1996:40-56]
[VELKÝ-1996:508-509]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003373.htm ]