NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Common Command Language
CCL
Dotazovací jazyk příkazového typu určený pro interaktivní online vyhledávání informací, specifikovaný v ČSN ISO 8777. Stanoví základní soubor příkazů uživatele a odpovědí systému v průběhu vyhledávání, tj. názvy příkazů a jejich syntaxi (vyhledávací výrazy, kvalifikátory, identifikátory, operátory, symboly pro maskování). Plní funkci jednotného uživatelského rozhraní, zatímco vlastní implementace příkazů je ponechána na konkrétním vyhledávacím systému (programu).
[ČSN ISO 8777-1996:3-24]
[ROWLEY-1992:344-345]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003374.htm ]